Vindkraften producerar mest under vinterhalvåret

Foto: Patrick Degerman

Under en direktsänd debatt i SVT:s Aktuellt på måndagen diskuterades vindkraft av Klimat- och miljöminister Åsa Romson och Folkpartiets partiledare Jan Björklund. Under debatten påstod Jan Björklund felaktigt att vindkraften producerar som minst under vinterhalvåret när behovet av el är som störst.

– Det är olyckligt när missuppfattningar sprids om vindkraften. Faktum är att vindkraftens produktionsmönster följer årets elkonsumtionsmönster väldigt bra, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Enligt statistik från svenska vindkraftsanläggningar kommer cirka 60 procent av årsproduktionen från vintermånaderna och produktionen följer i stort mönstret för Sveriges elanvändning. Det kan uppstå tillfällen även under vintern när det inte blåser, men både teknikutvecklingen och det faktum att vindkraften byggs ut och sprids över hela landet innebär att vindkraftverken producerar el en allt större del av tiden.

– Det är viktigt att betrakta vindkraften som en del i ett integrerat elsystem med olika kraftslag och användare. Variationer i produktion och konsumtion kan hanteras genom att överföringskapaciteten i det svenska elnätet byggs ut, genom fler utlandsförbindelser, ökad flexibilitet hos förbrukarna eller genom att lagra tidigare producerad el, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.