Sydnärke vill minska antalet vindkraftverk

Foto: sxc

Projektet Vindkraftpark Laxåskogen bör beviljas, men utformningen på parken måste omarbetas, anser Sydnärkes miljöförvaltning, skriver na.se.

Vindkraftpark i Laxåskogen har ansökt om att bygga 21 vindkraftverk, där 20 står i Laxå kommun och ett i Askersunds kommun. Länsstyrelsen har därför begärt ett yttrande från Sydnärkes miljönämnd. Enligt förvaltningen är platsen för vindkraftsparken vällokaliserad eftersom det finns relativt få motstående intressen. Men längst ner i sydöst bör inga vindkraftverk byggas eftersom områdena består av känsliga våtmarker med höga naturvärden. I den ansökan som lämnats in är fem vindkraftverk planerade i eller i närheten av området och bör tas bort anser förvaltningen.