Vindkraftshaveri på grund av dålig smörjning

Foto: sxc

Vindkraftsverken i Vänern har dragits med stora problem, men nu har man kanske kommit på vad felen beror på, skriver Värmlands Folkblad.

Enligt tidningen som tagit del av haverirapporten från ångpanneföreningen har de vindkraftverken inte smörjts ordentligt.

Under uppförandet av Vindpark Vänern bytte vindkraftsleverantören Winwind modell på sin turbiner. Den gamla beprövade modellen sattes upp på de första fem – privata – verken, medan de kommunala verken fick en ny modell, med längre rotorblad och en något annorlunda konstruerad växellåda.

Enligt rapporten är de nyare verken helt enkelt felkonstruerade. Grovt förenklat handlar konstruktionsmissen om att de pumpar som ska smörja växellådans rörliga delar inte kommit igång vid låga varvtal och vid uppstart. ÅF konstaterar att smörjoljesystemet ska smörja samtliga smörjpunkter, oavsett varvtal och effekt, men att konstruktionen i de här verken ”inte uppfyller den enkla regeln”.