Motioner som berör vindkraft under 2014/15

Foto: Patrick Degerman

Svensk Vindenergi har samlat motioner som har direkt koppling till vindkraft.

Motion 2014/15:2461 Mer förnybart  - bättre miljö, av bland annat Annie Lööf (C)

Motion 2014/15:1311 Snabbare beslut i tillståndsärenden, av Per-Ingvar Johnsson (C) och Kristina Yngwe (C)

Motion 2014/15:1105 Vindkraft, av bland annat Josef Fransson (SD)

Motion 2014/15:1103 Elcertifikat, av bland annat Josef Fransson (SD)

Motion 2014/15:933 Havsbaserad vindkraft, av Matilda Ernkrans (S) och Peter Jeppsson (S)

Motion 2014/15:826 Vind- och vattenkraft, av Per Åsling (C) och Lena Ek (C)

Motion 2014/15:746 Långsiktig energipolitik, av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S)

Motion 2014/15:631 Ompröva Försvarsmaktens veto mot vindkraft, av Niclas Malmberg (MP)

Motion 2014/15:621 Självkostnadsprincipen för elnät, av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion 2014/15:619 En gemensam nordisk infrastrukturstrategi, av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion 2014/15:617 Energiskatter, av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion 2014/15:553 Effektiv användning av mark, av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (C)

Motion 2014/15:536 Ersättning för markintrång, av Kerstin Lundgren (C)

Motion 2014/15:478 Utbyggnad av havsbaserad vindkraft, av bland annat Peter Jeppsson (S)

Motion 2014/15:376 Utjämning av elpriser mellan elområden, av Mats Persson och Christer Nylander (FP)

Motion 2014/15:256 100 procent förnybar energi, av bland annat Birger Lahti (V)

Motion 2014/15:236 Angående elområden, av Jonas Jacobsson Gjörtle

Motion 2014/15:111 Värna om Sveriges framtida energiförsörjning, av bland annat Jenny Petersson (M)

Motion 2014/15:97 Expresshantering av tillståndsprocesser, av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Motion 2014/15:64 AP-fonderna, av bland annat Ulla Andersson (V)

 

Källa: Svensk Vindenergi