Ändrat besked för vindkraftverk vid Kvismaren

Foto: Jessica Ung

Det blir troligen inget av planerna på ett 100 meter högt vindkraftverk i närheten av Kvismarens fågelreservat, skriver Sveriges Radio.

En privatperson vill bygga ett vindkraftverk på platsen men ornitologiska klubben i Örebro har överklagat länsstyrelsens beslut med motiveringen att skydda fågellivet i området.

Mark och miljödomstolen har nu beslutat mot länsstyrelsen eftersom de ser en stor risk för påverkan och risker för störningar för fågellivet vid Kvismaren.

Markägaren har november månad på sig att överklaga mark och miljödomstolens beslut.