Vindkraft på rätt plats

Mårten Ahlm

Vindkraft på rätt plats är en kurs som under hösten arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet, och vänder sig till alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet.

Kursen utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och blir oberoende av fossila energikällor.

Naturskyddsföreningens uppfattning är att det kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, förutsatt att vindkraften lokaliseras till rätt områden.

Kursen sammanfattar aktuell kunskap om vindkraftens miljökonsekvenser, med fokus på hur det kan påverka biologisk mångfald och andra naturvärden. Syftet med kursen är att hjälpa grupper som vill arbeta med vindkraftsfrågor med kunskap och argument för att verka för att minimera miljöpåverkan av vindkraftsutbyggnaden.

Innehåll och medverkande

Fåglar och vindkraft: Martin Green, Lunds universitet.

Fladdermöss och vindkraft: Jens Rydell, Lunds universitet.

Lagstiftning: representanter från länsstyrelsen i respektive län.

Kurserna arrangeras på olika platser i landet och är gratis (mat och kursmaterial ingår):

Skåne (15 nov) Kontaktperson Studiefrämjandet: Markus Jensen, Hässleholm

Västmanland (22 nov) Kontaktperson Studiefrämjandet: Therese Jäderberg, Köping

Jämtland (29 nov) Kontaktperson Studiefrämjandet: Stefan Olsson, Östersund

Norrbotten (7 dec) Kontaktperson Studiefrämjandet: Julia Gullbrandsson