Gothia Vind startar vindmätningar

Foto: sxc.hu

Gothia Vind startar nu vindmätning för två vindkraftprojekt; ett i Årjäng – Byn och ett i Dals Ed – Håbol, genom att två 100 meter höga vindmätningsmaster reses med helikopter. Vindmätningarna i Byn och Håbol beräknas pågå under minst ett år och vindhastigheten mäts på sex höjder i masterna.

I området kring mätmasten i Byn planerar Gothia Vind upp till tolv vindkraftverk i storleksordningen 2-3 MW och i Håbol planeras upp till sex vindkraftverk i samma storlek.

Gothia Vind har sedan tidigare flertalet vindmätningsmaster i drift samt så kallade sodarer (mobila vindmätningssystem). Vindmätningarna är en viktig del av projektutvecklingen då vindens kvalitet granskas och produktionsuppskattningarna verifieras. Mätningarna med masten kompletteras med användning av en sodar för att ytterligare detaljgranska specifika platser inom det planerade etableringsområdet.