Skånska Energi avyttrar vindkraftverket Åstorp 1

Foto: sxc

Skånska Energi och Björnekulla Vind har avyttrat det gemensamägda vindkraftverket Åstorp 1 till ES Power.

Verket uppfördes år 1997 och har en medelproduktion på 0,74 gigawattimmar per år. Skånska Energi har nu ett vindkraftverk kvar i sin ägo, Hardeberga vindkraftverk, som har en medelproduktion om 0,5 gigawattimmar.

– Anledningen till försäljningen är att vi ser låga ersättningsnivåer för den producerade kraften framöver och att verket närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Vi fokuserar nu vår produktionsverksamhet på vattenkraften, säger Per Eliasson, VD för Skånska Energi.

Tillträdesdagen beräknas ske den 1 nov 2014. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.