Inga vindkraftsverk i Lenhovda

Foto: Marcus Samuelsson

Bolaget Billyvind får fortsatt nej till att bygga vindkraftverk i Lenhovda. Företaget har överklagat men nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt och går på samma linje som Länsstyrelsen och avslår överklagan, skriver Sverigesradio.se.

Billyvind ansökte ursprungligen om att uppföra upp till sex vindkraftverk på två platser utanför Lenhovda. Men Länsstyrelsen anser att fågellivet på platserna kan påverkas och att den fågelinventering som bolaget låtit göra var bristfällig och har därför sagt nej till ansökan. Nu avslås även överklagan.