Rotordiameter på 252 meter ingen omöjlighet

Enligt European Wind Energy Association går det att uppnå rotordiameter på 252 meter och en nominell effekt upp till 20 000 kilowatt fram till år 2020. Illustration: EWEA UPwind & BASF

Vindkraftverk blir allt starkare och effektivare. Och de tycks växa upp till himlen.

Skotten James Blyth byggde år 1887 det allra första vindkraftverket för kraftproduktion. På den tiden hade Blyth självfallet ingen aning om hur stora och kraftfulla vindkraftverk skulle kunna bli drygt 125 år senare. En studie av European Wind Energy Association har räknat ut att det är möjligt att uppnå rotordiameter på 252 meter och en nominell effekt upp till 20 000 kilowatt fram till år 2020.

Ett av de företag som bidrar till denna utveckling är kemiföretaget BASF. Enligt företagets representanter tillverkar BASF samtliga produkter från fundamentet till rotorbladets spets samt installerar och bedriver nya turbiner kostnadseffektivt.

Företaget erbjuder innovativa och skräddarsydda lösningar genom att utnyttja tvärvetenskaplig expertis. Dessutom forskar ett speciellt tvärvetenskapligt BASF- team av utvecklare och marknadsexperter med material med förbättrade eller helt nya egenskaper. Syftet är att utveckla material dom är optimalt anpassade till varandra.

Som ett svar på nya designlösningar och den snabba teknikutvecklingen har BASF:s experter utnyttjat den kompetens och den erfarenhet av byggindustrin som företaget byggt upp under mer än hundra år och tagit fram höghållfasta, superhållbara och utmattningsbeständiga bruk som är speciellt anpassade för anläggning och reparation av vindkraftverk.

Många mycket väsentliga delar i vindkraftverkets konstruktion utsätts för enorma dynamiska krafter. BASF:s MasterFlow 9500 utmattningsbeständigt injekteringsbruk har en bevisad förmåga att absorbera böjrörelser och vibrationer, extrema temperaturförändringar och stora vindbelastningar. En mycket viktig fördel vid utläggning av MasterFlow 9500 är att det har tidig hållfasthet även vid temperaturer så låga som 0 grader celsius. Detta garanterar en snabb, säker och kostnadseffektiv installation och gör att vindkraftparken kan tas i bruk snabbare och att investeringen kan börja betala av sig.

För säker och hållbar anläggning av vindkraftverk på land finns vårt unikt sammansatta och ytterst hållbara MasterFlow 9300 injekteringsbruk med metallhaltig ballast för mycket stor hållfasthet och utmattningsbeständighet. Detta bruk kan läggas vid så låga temperaturer som 2 grader celsius. MasterFlow 9300 håller mycket länge och blir snabbt hållfast, allt för en snabb och kostnadseffektiv installation.

MasterFlow 9200 är ett superhållfast utmattningsbeständigt injekteringsbruk. Det har utvecklats särskilt för att tillgodose konstruktionskraven hos samtliga Vestas vindkraftverk på land, oberoende av installation och modell.

Materialet ger, enligt företagets representant, hög och tidig hållfasthet även vid låga temperaturer. Det innebär att projektet kan färdigställas tidigare och att de som äger eller har investerat i vindkraftverket snabbare kan få avkastning på investeringen.

Källa: BASF