Inga vindkraftverk i Tindered och Ottinge

Foto: sxc

Företaget Eolus vind, vill bygga fyra vindkraftverk i Tindered och Ottinge men får inte förlängt tillstånd av Länsstyrelsen för sina vindkraftplaner. Företaget har inte utrett områdets känsliga miljö på ett tillfredsställande sätt, skriver vimmerbytidning.se.

Eolus vind har ännu inte påbörjar uppbyggnaden av vindkraftverken i Tindered vilket innebär att det är omöjligt att hinna med att uppföra och sätta vindkraftverk i drift till den 15 februari, vilket var den deadline som Länsstyrelsen satt upp.

– Företaget hade inte kommit så långt och kände sig tvungna att ansöka om förlängning av det tillståndet. Men länsstyrelsen förlänger inte det tillståndet, säger Carolina Stalebrad, som är tillförordnad chef för miljö-och byggnadskontoret.

Anledningen till att länsstyrelsen inte förlänger tillståndet är att Eolus inte har utrett hur miljön i området ordentligt.