Vindkraftföretag vill utöka utgiven grön obligation

Foto: sxc

Vindkraftsbolaget Aligera Holding emitterade i maj en grön obligation om 300 miljoner kronor från investerare. Nu söker bolaget mer pengar eftersom man planerar ett förvärv av vindkraftturbiner till ett värde om 155 miljoner kronor där 100 miljoner kronor finansieras via obligationer i Aligera Holding, skriver Realtid.se.

Aligera Holding har utsett Nordic Fixed Income för att undersöka möjligheterna att utöka sin existerande företagsobligation om 300 miljoner kronor med förfall 7 maj 2019. Likviden skall användas för att förvärva ytterligare nyckelfärdiga vindkraftverk i Sverige. I samband med obligationsprocessen presenterar Aligera Holding information relaterat till möjliga förvärv.