D. Carnegie & Co och Graflunds satsar på vindkraft

Foto: Graflunds

D. Carnegie & Co förvärvade under sommaren Hyresbostäder i Sverige II fastighetsbestånd och blev genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige.

Graflunds har sedan 2012 successivt infört prognosstyrning i sitt fastighetsbestånd. Idag omfattar cirka 95 procent av företagets drygt 13 000 hyreslägenheter av denna teknik. Det ger inte bara behagligare och jämnare temperaturer i bostäderna utan även en minskad klimatpåverkan i form av minskade utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxid och stoft.

Nu tar D. Carnegie & Co och Graflunds ännu ett steg för en grönare förvaltning genom att helt övergå till förnybar el, till 100 procent producerad av vindkraft.

Genom ett avtal som nu har tecknats med Svensk NaturEnergi kommer från årsskiftet 2015 elförsörjningen till samtliga fastigheter att utgöras av enbart förnybar el. I något enstaka fall sker övergången senare under året beroende på när befintligt elavtal går ut.

Graflunds har de sista åren fokuserat på åtgärder som minskar energianvändningen i företagets förvaltning. Denna inriktning stöds också av hyresgästerna som värdesätter att företaget försöker nå en uthållig användning av naturresurser. – Att välja grön el och ta vår del av ett viktigt miljöansvar känns naturligt för oss. Vi vet också att våra hyresgäster värdesätter att vi försöker ha så lite påverkan på miljön som möjligt i vår förvaltning, säger Graflunds VD Anders Häggström.

I avtalet med Svensk NaturEnergi ingår också att D. Carnegies och Graflunds hyresgäster kommer att erbjudas möjligheten att till ett förmånligt pris teckna  ”gröna” avtal för sitt hushållsabonnemang.