Holländska tillverkaren Lagerwey Wind installerar turbiner i två finska vindprojekt

Foto: Lagerwey

Lagerwey valdes för att förse projektet med elva L100-2.5MW turbiner och är de enda holländska tillverkarna av den här typen av turbiner. Turbintillverkaren är redan igång och installerar turbiner på 135 meter höga ståltorn för att klara högre vindhastigheter på högre höjder.

Tillverkaren har tidigare endast levererat någon enstaka turbin, framför allt till Finland, och detta är deras första stora order. De första turbinerna i projektet kommer att vara i drift i mitten på nästa år.

Den statliga banken ABN Amro i Nederländerna och investeraren Yard är de som tillhandahåller kapital till projekten.

De två företagen har sagt att deras intention är att arbeta tillsammans för att installera mer än 60 megawatt vindkraft i Finland innan slutet av 2016.