Eolus Vind avslutar året med stor förlust

Foto: sxc

Eolus Vind redovisar ett resultat efter finansnetto på -20 miljoner kronor (32) för det fjärde kvartalet, juni-augusti 2014.

Rörelseresultatet blev -10 miljoner kronor (28).

Nettoresultatet uppgick till -12 miljoner kronor (25), motsvarande -0,46 kronor per aktie (0,95). Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -7,1 (11,4) miljoner kronor.

Nettoomsättningen var 52 miljoner kronor (694).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie (1,50) för räkenskapsåret.

Färre verk lämnades över till kunder Omsättningen och resultatet för det avslutade räkenskapsåret är betydligt lägre än föregående år, vilket är ett resultat av att bolagets projektverksamhet har stora variationer mellan kvartalen och räkenskapsåren. Det skriver Eolus i delårsrapporten.

Under räkenskapsåret 2013-2014 överlämnades färre antal verk till kund jämfört med 2012-2013. Trenden mot större parker och större affärer med enskilda kunder fortsätter. Detta medför att svängningarna i omsättning och resultat för enskilda kvartal och även för hela verksamhetsår fortsatt kommer vara stora, berättar bolaget.

Den nya regeringen har signalerat både en ökad ambitionsnivå inom elcertifikatsystemet och en ambition att Sveriges elproduktion på sikt ska baseras på förnybara källor till hundra procent, vilket gynnar projektutvecklingsmarknaden för vindkraft.

Eolus har för närvarande "hög" aktivitet med flera vindparker under uppförande. Bland annat färdigställer bolaget de sista av de fyra vindkraftsparkerna Ramsnäs, Alered, Mungseröd och Skalleberg som omfattas av det tioåriga elförsäljningsavtalet som Eolus tidigare ingått med Google. Totalt består parkerna av 29 verk. Eolus har ingått en avsiktsförklaring med en investerare angående försäljning av de fyra parkerna.

(SIX News)