Vindkraft pressar återigen priserna

Foto: Bixia

Denna och förra veckans lågtrycksdominerade väder med mycket regn och blåst har pressat priserna på elmarknaden. Under innevarande vecka (v 44) beräknar Bixia att elpriset kommer att sjunka ytterligare med 1,5 öre per kilowattimme och hamna på knappt 24 öre.

– Det är i första hand den ökade produktionen av vindkraft som har pressat priserna liksom mycket nederbörd och fortsatt mycket nederbördsrika väderprognoser. Vi bedömer att den hydrologiska balansen kommer att förbättras kraftigt under denna vecka. Nederbörden har gett stor tillrinning i framförallt södra Norge vilket pressat priserna, säger Anders Engkvist, analytiker på Bixia.

Elpriserna är historiskt sett låga för årstiden. Nu, när den hydrologiska balansen förstärkts samtidigt som vindkraften är väsentligt högre än tidigare, gynnar det förutsättningarna för fortsatt stabila elpriser, bedömer elbolaget Bixia.

– Under förra året stod vindkraftsproduktionen i Norden för sex procent av Nordens totala produktion. Hittills i år ligger den på sju procent. Vi kan nu tydligt se att vindkraften påverkar elpriset, säger Anders Engkvist.