Sven Ruin tog hem Skånes vindkraftspris

Foto: Harvey McDaniel
Sven Ruin. Foto: Lotta Ruin

Hallå där, Sven Ruin som har fått Skånes vindkraftspris för att ha genomfört en marknadsöversikt av småskaliga vindkraftverk för Svensk Vindkraftförenings räkning – där du också är ordförande för sektion småskalig vindkraft. Vad innebär utnämningen för dig personligen?

– Det är väldigt roligt att arbetet med småskalig vindkraft uppmärksammas – ett arbete som har pågått länge men i det tysta.

Vad betyder det för branschen att du fick priset?– Jag hoppas att det kan ge småskalig vindkraft ökad uppmärksamhet på så sätt att fler läser min marknadsöversikt och tar steget att köpa ett litet vindkraftverk. Och att det blir en väckarklocka för politiker att se den kris som översikten berättar om. Antalet svenska tillverkare av småskaliga vindkraftverk har minskat dramatiskt. Vi har bland de svåraste förhållandena i Europa när det gäller den typen av verksamhet. Om politikerna väljer att behålla de begränsningar som finns idag eller till och med försvåra ytterligare för småskalig vindkraft kan resultatet bli att investerare satsar ute i Europa istället.

Vad föreslår du görs för att stimulera industrin att satsa på småskalig vindkraft?– Grunden till problemen är elcertifikatsystemet som ska främja förnybar energi. Men det främjar ju inte småskalighet. Ännu mer skevt blir det på grund det speciella stödet för solceller, utan någon motsvarighet för vindkraft. Vi måste se till att minska byråkratin när det gäller tillståndsgivningen för byggnation av små vindkraftverk och att förbättra hemmamarknaden

Vilka länder är föregångare när det gäller småskalighet inom vindkraft?– Storbritannien till exempel, där jobbas det aktivt med att bygga upp en småskalig industri i syfte att exportera. Något politikerna inte alls är inne på här i Sverige. 

Vindkraften generellt och på sikt – hur blåser vindarna i Norden?– Som energislag tror jag att vindkraft fortsätter att växa, för den storskaliga industrin har det betydligt bättre än den småskaliga. Det som bekymrar mig för Sveriges del är att de som har byggt storskaligt blir mer och mer dominerande. Gemensamma, demokratiska ägandeformer som kooperativ har tyvärr dåliga förutsättningar och vi riskerar att upprepa misstaget från vattenkraften, där lokalbefolkningen stillatigande får titta på när stora intressenter tar över allt mer.