Vindkraft en god investering på lång sikt

– Det vi kallar miljöproblem också är världshistoriens största affärsmöjlighet, menar Carl Hall. Han är en av många talare på Vind 2014 och författare till boken Miljökapitalisterna. Foto: Fredrik Persson

För fem år sedan bestämde sig Carl Hall för att bli miljökapitalist. Han bodde då i New York och jobbade med investeringar i tillväxtbolag och såg hur miljöteknikbolagen fick allt mer privat kapital att växa. Miljöfrågan sågs av amerikanarna som en enorm affärsmöjlighet.

– När jag kom hem till Sverige var det inte alls samma fokus på de här bolagen, berättar Carl Hall. Detta trots att vi hållit på med miljöteknik mycket längre än amerikanerna och sysslat med återvinning långt innan amerikanarna uppfann ordet recycling.

Tillsammans med några kompanjoner startade han då miljöteknikfonden Alder. Det är

idag det största privata nordiska riskkapitalbolaget, inriktat på miljöteknik med 1,1 miljarder under förvaltning.

– Vi investerar inte i de kapitaltunga vindkraftverken, det passar inte in i vår affärsmodell med tillväxtbolag i fokus, säger Carl Hall. Däremot kan vi investera i bolag som tillverkar utrustning för vindkraftverk eller servar sådana.

Hot och möjligheterPå Vind 2014 diskuterade Carl Hall en riskkapitalists syn på investeringar i förnybar energi.

– När det gäller vindkraft är riskerna dels politiska, dels ett lågt elpris, menar han. En annan risk för leverantörsledet är att tillverkarledet är så konsoliderat. Det är i huvudsak tre företag som tillverkar utrustning för vindkraftverk, GE, Vestas och Siemens. Med så få aktörer får de som levererar utrustning till dem, eller köper utrustning, sämre förhandlingsläge.

Lönsamt på siktMen det finns också positiva aspekter.

– Vindkraften är idag kostnadsmässigt kompatibel med andra produktionsformer för el, viket gör investeringarna i branschen lönsamma i ett långsiktigt perspektiv, säger Carl Hall. Dessutom har vindkraften allt att vinna på när klimateffekterna - till följd av CO2-utsläppen - börjar göra sig gällande på allvar.

Carl Hall har skrivit boken "Miljökapitalisterna" om de svenska entreprenörer som tjänar miljardbelopp och samtidigt räddar vår planet.

– Boken beskriver de tio stora trender som kommer att förändra hur vi bor, hur vi konsumerar och hur vi gör affärer, berättar Carl Hall. De som positionerar sig rätt inför dessa trender kommer vara framtidens framgångsagor, framtidens miljardärer.