JO kritiserar länsstyrelsen i Kronoberg

Foto: Smålandsbilder

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar länsstyrelsen i Kronoberg efter att inte ha åtalsanmält Stena Renewable för misstanke om miljöbrott. Föreningen Vi ser nu med oro på framtiden, skriver Smålandsposten.se.

Föreningen Vi gjorde i våras en JO-anmälan om att länsstyrelsen i Kronoberg inte åtalsanmält en misstanke om brott enligt miljöbalken. Anmälan handlade om att Stena Renewable inte lämnat in ett förslag på kontrollprogram inom utsatt tid efter att tillståndet för vindkraftsparken Tvinnesheda vunnit laga kraft.

Vid justitieombudsmannens utredning visade det sig att länsstyrelsen pratat med polisen som sagt att det redan gjorts en åtalsanmälan om villkorsbrott och länsstyrelsen anmälde då inte. Men JO anser att det var länsstyrelsens skyldighet att anmäla oavsett vad polisen sagt och därför kan inte länsstyrelsen undgå kritik.