Polarbröd fick pris på Vind 2014

Foto: Jonas Torstensson

Polarbröd får Stora Förnybarhetspriset 2014 för sin konsekventa strävan efter hållbara lösningar som nu även inkluderar egna investeringar i förnybar el. Prisceremonin hölls under middagen på Svensk Vindenergis årliga konferens den 22 oktober på Waterfront Stockholm.

– Polarbröd har en lång tradition av satsningar på resurseffektiva och smarta lösningar. Med investeringar i vindkraftverk som kan försörja de egna bagerierna med förnybar el fortsätter koncernen att visa vägen för ett hållbart företagande, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Stora Förnybarhetspriset delades ut av Annika Helker Lundström under konferensen ”Vind – Förnybar el Framtidens exportvara?”. Mottagare av priset är Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd.

Motiveringen lyder:

Polarbröd är familjeföretaget som genom långsiktig affärsmässighet vill vara en positiv kraft i omställningen till ett uthålligt samhälle. Med insikten att förnybar energi är en nyckelfaktor har företaget nu tagit nästa steg i sin strävan efter resurseffektivitet och hållbara lösningar. Genom en investering på över 150 miljoner kronor i fyra egna vindkraftverk siktar koncernen på att producera minst lika mycket förnybar el som polarbagerierna förbrukar. Polarbröd fortsätter därmed att vara en ledstjärna för alla företag som vill kombinera affärsmässighet med ansvartagande gentemot kommande generationer.

- Vi är glada över att Svensk Vindenergi uppmärksammar våra insatser för en uthållig försörjning. Genom satsningen på vindkraft kan vi både realekonomiskt säkra Polarbröds framtida elbehov och bidra till den omställning av samhället till förnybart som är helt nödvändig.

- Polarbröd arbetar förstås för en uthållig försörjning också av andra livsviktiga flöden. Eftersom tekniken för förnybar elproduktion fungerar och är konkurrenskraftig, kommer Polarbröd nå detta hållbarhetsmål först. Allt utrymme inom de planetära gränserna som vi stegvis kan friställa på detta sätt behöver gå till säkrandet av en matförsörjning som kan fungera i längden. I princip har planeten inget utrymme för skadlig elproduktion längre, säger Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd.

Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.

Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är IKEA, Tesla Motors, Audi och nu Polarbröd.