Vind 2014 i full gång

Foto: Arise

Vind 2014 är i full gång och under dagen hålls flera spännande seminarier på Stockholm Waterfront. Dagens program inleds med ett samtal med bland andra Martina Högberg från Näringsdepartementet om hur EU:s nya klimat- och energimål påverkar utbyggnaden av förnybart. Därefter inleds en diskussion klockan 09:30 med Lars Andersson, chef på vindenheten på Energimyndigheten, om lönsamheten för nya och gamla investeringar inom vindkraften.

Framöver dagen diskuteras allt från hur framtidens finansiering kommer se ut till framtidens marknadsmodeller. Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät, avslutar Vind 2014 15.35 med sina reflektioner kring nätens betydelse för den fortsatta utbyggnaden av förnybar el. Han tror att det finns möjligheter för Sverige att bli en viktig elexportör till Europa.

Under gårdagen talade Ibrahim Baylan, Sveriges Energiminister, om Sveriges energi- och klimatutmaningar. Hela hans tal går att läsa här. En av nyheterna var att regeringen ska tillsätta en utredning om havsbaserad vindkraft nästa år. Ambitionen om att elcertifikaten ska höjas till 30 terawattimmar till år 2020 slogs också fast.

Hela programmet kan läsas här.