Sveriges vindkraftproduktion ökar

Foto: Tommy Clark

Antalet vindkraftverk och mängden energi de producerar ökar. Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergis prognos kommer det vid årets slut ha producerats 13,3 terawattimmar i landets 3 040 vindkraftverk

Det är en ökning med 2,4 terawattimmar sedan slutet av 2013. I år startas 407 nya kraftverk enligt prognosen.

(TT)