Stena Renewable vill bygga 15 vindkrafverk vid Hällsjön

Foto: Ulrika Södrén

Stena Renewable vill bygga upp till 15 vindkraftverk strax utanför Hällsjön, skriver dt.se

Enligt projektledare Pia Hjalmarsson har företaget haft en bra dialog med boende och hon grundar bedömningen på att man har haft två möten i Hällsjön dit i första hand de som hör till de 24 fastigheterna i byn har varit inbjudna. – I början var det lite oroligt och det kom frågor hur det skulle bli med ljud och så från vindkraftverken. Jag bad dem att göra studiebesök vid våra vindkraftverk på Fjällberget och Saxberget och vid senaste mötet var man inte fullt så oroliga, säger Pia Hjalmarsson till dt.se.

Stena Renewable vill bygga en vindkraftspark med verk som blir 200 meter höga vid Älgkullen somligger 350 till 375 meter över havet där vindförhållandena ser riktigt bra ut. Vindkraftverken kommer som närmast att ligga cirka 1,5 kilometer fågelvägen från Hällsjön.

Senast den 16 november vill företaget få in skriftliga synpunkter från allmänhet med flera. Ludvika och Smedjebackens kommuner kommer att få yttra sig och så småningom hoppas man att länsstyrelsen beslutar om tillstånd. Det beslutet kan överklagas till högre instanser, men om allt går radrätt för Stena så kan processen gå snabbt. Enligt Stena Renewable skulle de i så fall kunna börja bygga verken om 2 till 2,5 år och byggtiden är cirka ett år.

Kostnaden beräknas till cirka 40 miljoner per verk så totalt handlar det alltså om investeringar på omkring 600 miljoner kronor. 15 verk väntas producera el motsvarande hushållselen för drygt 30 000 villor eller 9 000 eluppvärmda villor.

Men även om Stena får alla nödvändiga tillstånd så är det inte säkert att projektet förverkligas. Åtminstone inte på kort sikt eftersom elpriserna är så låga. På Stena Renewable får man cirka 50 öre per kilowattimme inräknat intäkterna från elförsäljningen och elcertifikaten och nivån måste upp cirka fem öre för att de ska genomföra projketet.