Bixia ger bidrag till förnybar energi

Foto: Seatwirl

Elbolaget Bixia driver på utvecklingen för en hållbar framtid. För sjunde året i rad delar bolaget ut pengar från sin miljöfond för att stötta projekt som bidrar till mer förnybar el eller som minskar elanvändningen. I år får 63 projekt dela på 1 214 000 kronor.

Bland miljöfondstagarna finns bland annat Erikshjälpen som bygger solpaneler i Bangladesh, företaget SeaTwirl som utvecklar en ny typ av flytande vindkraftverk och den ideella föreningen Vramsåns vänner för miljöanpassning småskalig vattenkraft. – Klimatförändringen är en av våra största utmaningar därför är det glädjande att se att så många vill vara med och bidra till en hållbar utveckling. Vi har aldrig haft så många ansökningar som i år, säger Kim Blomster, miljösamordnare på Bixia. Solelstrenden fortsätter växaIntresset för solel växer stadigt vilket också märks i ansökningar till Bixia Miljöfond. Bland de 63 beviljade ansökningarna handlar hela 47 projekt om solcellsinvesteringar. – Det är fantastiskt att så många satsar på solel. När alla de 47 anläggningar som får stöd från vår miljöfond är i drift har vi minskat koldioxidutsläppen med över 300 ton, vilket motsvarar cirka 1 miljon kilowattimmar, säger Kim Blomster. Bixia uppmuntrar den förändring som just nu pågår inom elmarknaden där småskaligheten ökar och intresset för närproducerad förnybar el växer. – Allt fler vill dessutom ta ett eget klimatansvar genom att bli sina egna producenter. Vi på Bixia vill verkligen uppmuntra den här utvecklingen, bland annat genom vår miljöfond, säger Kim Blomster.