ABB tar order från Arewa Wind

ABB har tagit hem en order värd mer än 30 miljoner dollar på leverans av omriktare för den tyska vindkraftsparken Global Tech I i Nordsjön.

ABB ska leverera ett antal omriktare för mellanspänning, specialdesignade för att användas i vindturbiner. Omriktarna som har en effekt på mer än 5 MW är tillverkade av moduler som använder IGCT-teknik (Integrated Gate-Commutated Thyristor). Tack vare dessa moduler kan omriktarna göras kompakta, så att de ryms på ett plan inne i turbintornet.

Det finns en optimal rotorhastighet för varje grad av vindhastighet. Följaktligen varierar frekvensen på den genererade strömmen med vindhastigheten. Omriktaren justerar strömmen till en fast frekvens så att den kan matas in i elnätet.