Vind ger återigen låga elpriser

Foto: Niclas Albinsson

Under vecka 41 sjönk elpriserna med 1,7 öre per kilowattimme tack vare kraftig vind som gav mycket vindkraftsproduktion, samtidigt som den hydrologiska balansen förstärtes.

Elpriserna är historiskt sett låga för årstiden. Nu, när den hydrologiska balansen förstärkts samtidigt som vindkraften är väsentligt högre än tidigare, gynnar det förutsättningarna för fortsatt stabila elpriser, bedömer elbolaget Bixia.

– Orsaken till de sjunkande elpriserna under perioden är i första hand en väsentligt högre vindkraftsproduktion, vilket helt tog udden av den högre elkonsumtionen, säger Anders Engkvist, analytiker på Bixia.

Höjd skatt stänger inte kärnkraftverkenDen nya regeringen har bland annat föreslagit höjda skatter på kärnkraft, något som Bixia inte tror kommer att påverka elpriserna i någon större omfattning inom de närmaste åren.

– Min bedömning är att inga reaktorer stängs på grund av nuvarande förslag på höjda skatter och höjd avgift till kärnavfallsfonden. Det är inte de föreslagna höjda skatterna som gör att verken stängs i förtid, säger Anders Engkvist.  

Möjlighet att vintersäkra elprisetBixias huvudrekommendation är rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

– Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad finns också möjlighet att vintersäkra elpriset över vintern eller att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Anders Engkvist.