Svensk Vindenergi välkomnar att regeringen vill skärpa EU:s förnybarhetsmål

Foto: Wikimedia Commons

Den nya regeringen ”hade välkomnat ett högre mål om förnybar energi i trakterna kring 40 procent” år 2030, istället för EU-kommissionens förslag om 27 procent. Svensk Vindenergi välkomnar regeringens önskan om en högre ambitionsnivå för förnybar energi och hoppas att regeringen också försöker påverka EU i denna riktning.

– Ett högre EU-mål vore inte bara bra för EU utan också för Sverige, eftersom vi har mycket goda förutsättningar för förnybar energi, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.

Regeringen uppgav under dagens möte med Miljö- och jordbruksutskottet att man även vill öka EU:s klimatmål, så att EU:s egna utsläpp av växthusgaser minskar med 50 procent till 2030, jämfört med EU-kommissionens förslag om 40 procent.

– Sverige bör nu ansluta sig till de medlemsstater som tryckt på för tuffare klimat- och energimål, säger Annika Helker Lundström.

Regeringens förslag har idag föredragits i Miljö- och jordbruksutskottet, där utskottsledamöterna kan redovisa säruppfattningar mot regeringens uppfattning. I morgon den 17 oktober presenterar utrikesminister Margot Wallström regeringens förslag till svenska ståndpunkter i EU-nämnden, den 22 oktober kommer statsminister Stefan Löfven till EU-nämnden och den 23 och 24 oktober sammanträder regeringscheferna i Europeiska rådet för att diskutera EU:s klimat- och energipolitik till 2030.