Fortum med på Nordiskt klimatindex

Foto: Fortum

CDP (Carbon Disclosure Project) har återigen utsett Fortum som ett av de bästa företagen i det nordiska klimatindexet. Det är det sjunde året i rad som Fortum är med på Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI). Indexet utvärderar företags relationer inom klimatområdet. I september uppmärksammades Fortum även som en av de 25 ledande globala så kallade Carbon Pricing Champions av United Nations Caring for Climate Initiative.

Fortum är ett av de ledande företagen tack vare den transparens som kännetecknar den information som investerare och marknaden i övrigt får ta del av genom CDP. En bra position i rankingen används av investerare som mått på hur bra ett företag är på att redovisa och rapportera sin klimatpåverkan. Listan (CDLI) består av de organisationer och företag som tillhör de ledande tio procenten. I år krävdes det minst 95 poäng för att kvala in vilket är en ökning jämfört med föregående år. Fortum fick 99 av 100 möjliga poäng.

CDP representerar 767 investerare med tillgångar motsvarande 92 biljoner USD. Årets nordiska rapport presenterades i Stockholm den 15 oktober.

– Expertbedömningar av hållbarhetsfrågor och bra resultat i den här typen av jämförelser är viktiga för Fortum eftersom det inte bara bekräftar det arbete vi har gjort utan även stödjer ett fokus på ständiga förbättringar. Vi tror att det även affärsmässigt är viktigt att kunna stå för den klimatpåverkan som ens verksamhet har säger Sophie Jolly, Vice President, Investor Relations hos Fortum.

Förespråkar pris på CO2  I september utsågs Fortum till ett av de 25 ledande förespråkarna för prissättning av CO2-utsläppen. United Nations Caring for Climate Initiative delade ut utmärkelsen i samband med FN:s klimatmöte i New York.

– Ett pris på CO2 och en marknad för detta spelar en nyckelroll i de globala ansträngningarna för att motverka klimatförändringarna. Vår bedömning är att ett pris på CO2 och ett handelssystem för utsläppsrätter är det mest effektiva verktyget för att skapa incitament för investeringar i tekniker med små CO2-utsläpp, säger Kari Kankaanpää, Senior Manager, Climate Affairs på Fortum.

De företag som har fått utmärkelsen har alla integrerat ett pris på CO2 i sina långsiktiga strategier och investeringsbeslut och de driver även kontinuerligt frågan om vikten av att prissätta CO2-utsläppen samt att deras rapportering även omfattar verksamhetens framsteg kopplat till klimatpåverkan.