Erigovis introducerar nytt system för vindkraft

Foto: Erigovis
Foto: Erigovis

Erigovis i Örnsköldsvik har ett nytt system för att bygga vindkraftverk. Bakom idén står Patrik von Ahn, Magnus Ödling och Roger Angerstig från Örnsköldsvik.

Konceptet bygger på två moment varav det första går ut på att material kommer till byggplatsen där de svetsas och monteras upp till ett torn med Erigovis metod. Det andra momentet är att tornet kan användas som lyftkran för att hissa upp exempelvis generator, noskon och vingblad. Nu vill Erigovis satsa på marknaden genom att bland annat bygga ett fullskaligt prototyptorn för att uppvisa styrkan i systemet. Norrlandsfonden är en av företagets finansiärer.

Den främsta fördelen med systemet är att dyra lyftkranar blir onödiga för att bygga vindkraftverk. Tornet byggs och reses samtidigt på den plats där vindkraftverket skall stå genom att man svetsar ihop två eller fler mantelplåtar som tillsammans bildar formen av en cylinder och pressar dessa uppåt med domkrafter. Det är dessutom miljövänligt, med Erigovis system behöver man inte bygga stora vägar genom skogen för att kunna montera vindkraftverken.

– Jag är säker på att det kommer revolutionera vindkraftsbranschen och skapa nya förutsättningar i en konservativ bransch. Tekniken är inte ny, den har funnits länge inom andra branscher.  Vi har anpassat konceptet till vår bransch och patenterat den, säger Erigovis VD Patrik von Ahn.

Intresset för vindkraft började för flera år sedan när Åsele kommun planerade att köpa vindkraftverk och anlägga en vindkraftspark. Projektet genomfördes aldrig, men tankarna på hur byggprocessen skulle kunna förbättras hade vaknat och vid den tidpunkten inleddes även diskussioner med andra intressenter inom vindkraftsindustrin.

– Vi har fortsatt att arbeta med olika innovationer inom området eftersom vi sett att det finns stora logistiska förbättringsområden i samband med transport och uppförande av verken. Även service och underhåll har potentiella förbättringsområden som kan optimeras och på så sätt göra vindkraft mer ekonomisk och skonsam för miljön, säger Patrik von Ahn.

Nu vill Erigovis bygga ett fullskaligt prototyptorn för att uppvisa styrkan i systemet för marknaden. Tornet ska både väcka intresse hos presumtiva kunder och samarbetspartner men också öka förståelsen för tekniken och dess fördelar. Projektet är dessutom strategiskt placerat på ett industriområde intill E4:an, vilket gör att tornet kommer att vara väl synligt och därmed bli en naturlig reklampelare för Erigovis.

– Det känns angeläget med nya idéer inom förnybar energi och Erigovis har onekligen tillfört något nytt i vindkraftsbranschen. Marknaden har visat starkt intresse för konceptet och jag tror att prototyptornet är precis vad som behövs för att kunna gå vidare med kunderna, säger Erika Enered Fredriksson, Norrlandsfonden.