Kattegatt Offshore prövas på nytt

Foto: sxc

Mark- och miljööverdomstolen ska återigen pröva ärendet om vindkraftpark Kattegatt Offshore utanför Falkenbergs kust, skriver svt.se.

Företaget Favonius vill sätta upp ett 50-tal vindkraftverk i havet utanför Falkenberg och kommunen gav sitt klartecken för ungefär ett år sedan. Men vindkraftparken har stött på motstånd och ärendet gick till Mark och miljödomstolen där det blev avslag. Rätten menade bland annat att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att sätta upp parken som riskerar att skada torsk och tumlare.

Favonius överklagade beslutet och har kompletterat med bland annat utlåtande gällande just risker för påverkan på tumlare.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att ge företaget prövningstillstånd vilket innebär att myndigheter som exempelvis Hav- och vattenmyndigheten kommer att få säga sitt på nytt. När en huvudförhandling i domstolen kommer att äga rum är dock i nuläget oklart.