Klart för fyra vindkraftverk i Mönsterås

Foto: Patrick Degerman

Solid Vind har fått klartecken till att sätta upp fyra vindkraftverk i Oknebäcks- och Älgerumsområdet, skriver Barometern.se.

Bolaget ansökte ursprungligen om att få sätta upp sex vindkraftverk men nöjer sig nu med fyra som alla ska ha en maxhöjd på 150 meter. Vindkraftverken kommer att sättas upp i området som ligger cirka 1,5 kilometer nordväst om Mörkeskogs avfallsanläggning. Närmaste bostad ligger 700 meter från de planerade snurrorna.

Byggnadsnämnden har sagt ja till bygglov men påpekar att alla åtgärder måste utföras varsamt och med hänsyn till områdets historiska perspektiv.