Arise producerade 43 GWh i september

Foto: Arise

Något svagare vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 43,0 gigawattimmar (34,1) fördelat 27,5 gigawattimmar Egen och 15,5 gigawattimmar Samägd vindkraft.

Total produktion under tredje kvartalet blev därmed 117,4 gigawattimmar, en ökning med cirka 12 procent jämfört med samma period föregående år (104,5). Kvartalets utfall var dock cirka 10 procent under budgeterat (135).