Örebro kommun erbjuder gröna obligationer

Goto: Örebro kommun

Örebro kommun ger nu kapitalmarknaden möjligheten att placera i en grön obligation. Satsningar knutna till de gröna obligationerna kommer att vara sådana som leder till minskad energianvändning och mindre miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om vindkraft, solenergi och energismart byggande.

- Vi har höga ambitioner i vårt klimatarbete. Om några år ska vi vara självförsörjande på förnyelsebar el genom egna satsningar på vindkraft och solenergi. Nu skapar vi möjligheter för andra aktörer att investera i den gröna sektorn så att vi blir fler som utvecklar samhället till ett grönare och mer klimatsmart. Det finns en efterfrågan på gröna obligationer och utifrån Örebro kommuns profil som en bra miljökommun känns det bra att vi nu tar det här steget, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ramverket för obligationerna har genomlysts av den norska klimatforskningsstiftelsen Cicero, deras bedömning är att Örebro kommun har höga ambitioner och tydliga mål för sitt klimatarbete.

- Syftet med att ge ut gröna obligationer är att ytterligare bredda Örebro kommuns kapitalanskaffning samtidigt som vi vill ge investerare möjligheter att placera hållbart och ansvarsfullt, säger Mats Rodenfelt, finanschef i Örebro kommun.

Örebro kommun har fått kreditbetyget AA+ från Standard & Poor´s sedan 2010 med stabil utsikt. Den gröna obligationen ges ut genom ett samarbete med SEB, som tillsammans med Världsbanken har utarbetat konceptet för gröna obligationer.

Den gröna obligation som Örebro kommun givit ut under torsdagsförmiddagen mottogs med stort intresse från investerarkollektivet. Totalt emitterar Örebro kommun 750 miljoner kronor i den gröna obligationen, som löper på 5 år till bra marknadsmässiga villkor.

Bland investerare som köpt obligationen kan nämnas SPP, AMF Fonder, Carnegie Fonder, Cliens Kapitalförvaltning samt Länsförsäkringar Jönköping.