Ännu inget beslut om vindkraftverk vid Laxsjön

Foto: OX2 Wind

Frågan om byggandet av tio vindkraftverk på Orrberget, Lomtjärnsberget och Stensvedberget norr om Laxsjön är ännu inte avgjord, skriver dt.se.

Det är vindkraftsföretaget OX2 Wind som ansökt om att få bygga tio vindkraftverk i de berörda områdena. Men länsstyrelsen överklagar ärendet till Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsen har tidigare sagt nej på grund av risk för störning och en betydande påverkan på riksintresset Gyllbergen.

Men OX2 Wind överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som i en dom i september i år gick på företagets linje. Domstolen återvisade ärendet till länsstyrelsen för nytt beslut. Och nu har länsstyrelsen replikerat genom att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen.