Skuggor från vindkraftverk måste utredas

Foto: sxc

Vindkraftsföretaget Arnold towers i Jordberga har inte lämnat uppgifter om hur tre vindkraftverk påverkar grannarna i området. Nu riskerar fastighetsägaren och ordföranden i bolaget, Otto von Arnold, dryga böter, skriver Trelleborgs Allehanda.

I juni 2010 beslutade miljönämnden att verken som mest får skugga 30 minuter per dag och åtta timmar per år. Men enligt Per Eriksson som är närboende överskrids dessa värden. I maj 2013 begärde samhällsbyggnadsnämnden att Otto von Arnold skulle komma in med en redogörelse för vilka väderförhållanden som rått under den mest skuggkänsliga perioden 2013 men någon redogörelse har inte lämnats in.

Nu har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att Otto von Arnold måste lämna en redogörelse senast den 30 oktober. Annars utgår ett vite på 10 000 kronor för varje kalendermånad som går utan att uppgifterna anländer till kommunen.

Enligt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden hör det inte till vanligheterna att hota med vite men att det i detta fall inte handlar om vanlig försummelse.