Nytt högspänningslab i Borås

Foto: sxc

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) öppnade nyligen ett nytt högspänningslaboratorium i Borås. Tanken är att det nya laboratoriet ska hjälpa till i utvecklingen av nya innovationer och förverkliga produkter och tjänster för alla som sysslar med framtidens elsystem. Detta enligt ett pressmeddelande från Power Circle.

Med det nya högspänningslabbet i Borås kan forskningen skalas upp från nanovoltnivån till megavoltnivåer, vilket ger möjligheten att göra noggranna mätningar på storkraftsnätet. Till exempel genom att kommersiella aktörer kan mäta exakt hur mycket el de levererar över näten.

Högspänningslabbet är också en viktig del i utvecklingen av nya komponenter för elsystemet.

– Här kan nya produkter, tjänster och komponenter testas för att se hur de klarar allt från överspänning till åsknedslag. Ett annat exempel är kalibrering av mätutrustning för vindkraft, så att leverantörerna kan säkerställa att man får betalt för det man producerar, säger Johan Söderbom.

Enligt Maria Khorsand, som är vd för SP sedan sju år tillbaka, är SP en bred och polyteknisk organisation som har kunskap inom väldigt många olika områden vilket tillför högspänningslabbet ytterligare en dimension när de arbetar med forskningsprojekt och tjänster för olika applikationer och produkter. Hon menar även att säkerheten är en annan viktig aspekt för högspänningsforskning.

– Elföretag och elprodukter kräver säkra testmiljöer. Utvecklare måste kunna skapa extrema situationer i en säker labbmiljö, och se hur applikationer och produkter fungerar i dessa extrema situationer, säger Maria Khorsand.

 

 

Källa: Gustaf Brickman, Big Words Publishing

 

Läs mer här