Försvaret säger ja till vindkraft i Åseda

Foto: Marcus Samuelsson

Försvarsmakten hade inga synpunkter på Stena Renewables ansökan om att bygga tolv vindkraftverk i Älmedal utanför Åseda, skriver smp.se.

Men som vanligt gäller Försvarsmaktens yttrande bara om vindkraftsverken byggs på de positioner som angetts och även att man håller sig till den höjd som angetts, vilket är en totalhöjd på 200 meter. I yttrande skrivs att Försvarsmakten inte har något att erinra mot att bygga de föreslagna vindkraftsverken och flyttmånen om 100 meter. Flyghinderanmälan måste dock skickas in senast fyra veckor innan byggnationen når 20 meter upp i luften enligt luftfartsförordningen.