Rope access har invigt nya utbildningslokaler

Foto: Torbjörn Bergkvist

Många glada och intresserade gäster besökte invigningen av Rope access nya utbildningslokal onsdagen den 1:a oktober. Invigningen av utbildningsanläggningen är startskottet i företagets övertygelse om att det finns många kunder som behöver utbildning för att på ett säkert sätt kunna arbeta på höjd. Utöver tävling och utmaningar bjöds det på mingel och mat.

I den nya lokalen, som ligger i Solna, har man redan smygstartat med utbildningar, främst med deltagare från bygg- och vindkraftssektorn och Rope access ambition är hög.

– Vi skall leverera det bästa höghöjdsutbilningarna i den mest centrala anläggningen där det är nära till all nödvändig infrastruktur och där deltagare från hela landet attraheras av de mervärden som en utbildning i Solna innebär, säger man på Rope access.