Stödet till havsbaserad vindkraft ska stärkas

Foto: sxc

Gällande energi upprepar Stefan Löfven vid regeringsförklaringen sin försäkran om att bjuda in till blocköverskridande samtal i en särskild energikommission. Den förnybara elproduktionen ska byggas ut till 30 terawattimmar år 2020. Stödet till solkraft och havsbaserad vindkraft ska stärkas, uppger Löfven.