Bixia tar över Höglands Vind

Foto: sxc.hu

Sedan 2008 har Bixia AB varit delägare med 40 procent i projekteringsföretaget Höglands Vind tillsammans med Nässjö Affärsverk jämte Norra Smålands Energi. Nu har Bixia köpt ut de andra två delägarna, bland annat i syfte att bygga fem nya vindkraftverk.

Med sitt nyvunna hundraprocentiga ägande avser Bixia nu att bygga fem nya vindkraftverk på siten Fredriksdal i Nässjö kommun. Ett miljötillstånd har vunnit laga kraft per den 17 augusti 2011. De nya verken planeras att driftsättas redan 2012.

– Det är ett steg i vår strävan att tillföra ny förnybar kraft i det nordiska systemet. Efterfrågan ökar och i grunden är det våra elkunders vilja och behov som ligger bakom satsningen, säger Bixias vd Tom Istgren.

– De fem nya verken är prognostiserade att kunna leverera ungefär 30 GWh. Vi uppskattar det konstruktiva samarbetet vi har haft tillsammans med Nässjö Affärsverk och Norra Smålands Energi, som har gjort det möjligt att fortsätta projekteringarna för Bixias räkning, säger Tom Istgren.