Vindpark Vänern får 35 miljoner av ägarna

Foto: sxc

Ägarna KBAB, Karlstads Energi och Hammarö kommun lägger upp ytterligare 35 miljoner kronor för att förhindra att Vindpark Vänern Kraft blir konkursmässigt. Utöver det avsätts 30 miljoner i en kapitaltäckningsgaranti, skriver nwt.se.

När delårsbokslutet för Vindpark Vänern Kraft kom den 31 augusti hade bolaget en brist på 30 miljoner kronor.  Den försämrade ekonomin beror bland annat på att ett av de fem verken stått stilla sedan i våras på grund av ett skadat huvudlager och kostnaderna börjar närma sig en halv miljard kronor.

Nu behövs pengar för att täcka nedskrivningen av värdet på anläggningen annars kan bolaget tvingas träda i likvidation vid nästa kontrollstämma i november.

– Det är mycket tråkigt. Nu utreder vi alla möjliga alternativ för att kunna fatta så kloka beslut som möjligt om bolagets framtid, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.

Ett alternativ kan bli att sälja det. Andra alternativ är att antingen reparera det havererade verket, stänga det för gott eller lägga det i malpåse.

– Vi går in med det som krävs i detta läge för att också skapa oss tid att göra en mer djupgående analys av våra handlingsalternativ, säger kollegan Leif Sandberg (M), kommunstyrelsens ordförande på Hammarö.