Workshop om havsbaserad vindkraft i Östersjön

Foto: sxc

Tisdagen den 30 september samlas ett 30-tal personer på Hotell Clarion på Arlanda för det första av en serie möten för att diskutera gemensamma strategier för att bygga ut den havsbaserade vindkraften i Östersjön. Deltagarna kommer ifrån Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark, Tyskland och Sverige.

Syftet med workshopen är att uppnå samsyn i ett flertal frågor som ska utmynna i ett gemensamt strategidokument. Region Blekinge är med och anordnar konferensen tillsammans med kustregionerna Västra Götaland, Region Skåne och Regionförbundet i Kalmar. För Blekinge är vindkraftens utbyggnad i Hanöbukten en viktig regional utvecklingsfråga.

– Östersjön är ett mycket lämpligt område för att kostnadseffektivt bygga ut den havsbaserade vindkraften, säger Göran Dalén som är moderator för workshopen. Klimatet är den främsta orsaken till att det går att bygga cirka 30 procent billigare i Östersjön än i Nordsjön – en möjlighet vi vill utnyttja.

Idag finns havsbaserad vindkraft i Östersjön i Danmark, Tyskland och Sverige. Finland samt Polen har långt gångna utbyggnadsplaner och de baltiska länderna har kanske de bästa förutsättningarna att bygga ut i ett senare skede. I en EU-finansierad rapport 2012 från ”Baltic Sea Region Energy Co-operation”, BASREC, framgår att den ekonomiska och tekniska potentialen ligger på cirka 2/3 av den svenska elkonsumtionen.

– Vi ser fram emot att få anordna den här workshopen och att få möjlighet till meningsutbyte med våra grannländer om frågor som industriellt stöd, havsbaserade elnät, havsplanering, forskning och demonstration med mera, säger Matthias Rapp som driver Havsvindforum och workshopen för arrangörerna.

Sverige har hittills byggt fem havsbaserade vindkraftsparker varav Lillgrund, som producerar cirka 330 miljoner kWh per år, är den största.

Om Havsvindforum Havsvindforum bildades 2013 för att främja utbyggnaden av havsbaserad vindkraft längs Sveriges kuster. Bland medlemmarna återfinns Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar och det nybildade Region Gävleborg. Även branschorganisationer inom stål, betong, hamnar, sjöfart och vindkraft ingår i Havsvindforum. Syftet med verksamheten är att öka förståelsen för nyttan med havsbaserad vindkraft för politiker i kustregionerna, för de olika branschorganisationer som kan dra nytta av utbyggnaden samt för politiker på riksplanet.