Västerbottningar mest positiva till vindkraft

Foto: sxc.hu

Andelen svenskar som vill ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör idag ökade från 70 procent till 75 procent under perioden 2005-2010 jämfört med perioden 1999-2004. Om man också inkluderar dem som anser att vi bör ”satsa som idag” ökade andelen från 88 till 90 procent. Det framgår av en ny rapport från SOM-institutet som beställts av Svensk Vindenergi.

– Jag hoppas att kommunpolitikerna tar hänsyn till det starka stödet för vindkraftutbyggnaden när de fattar beslut om vindkraft i kommunen, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Invånarna i Västerbotten och Jämtland var, under den senaste sexårsperioden, mest positiva till ökade satsningar på vindkraft. Hela 82 procent av västerbottningarna och jämtlänningarna ansåg att Sverige under de kommande 5-10 åren ska satsa mer på vindkraft än vad vi gör idag, medan bara 3 respektive 4 procent av länsinvånarna ville att Sverige ska satsa mindre eller helt avstå från vindkraft.

Också i de tre län där det, i relation till landytan, finns mest vindkraft var det en kraftig majoritet för ökade satsningar på vindkraft. I Skåne, med allra mest vindkraft, ville 65 procent att vi ska satsa mer än vad vi gör idag, medan bara 9 procent ansåg att vi bör satsa mindre eller helt avstå från vindkraft. I de två andra stora vindkraftlänen, Gotland och Halland, ville 69 procent satsa mer, medan 9 respektive 8 procent ville satsa mindre eller helt avstå. Trots den pågående och omfattande vindkraftutbyggnaden var det också under 2010 en stor majoritet i Sverige, 66 procent, som ansåg att vi under de kommande 5-10 åren ska satsa mer på vindkraft än vad vi gör idag. 20 procent ansåg att vi ska satsa som idag. Bara 7 procent ville satsa mindre än idag och 1 procent ville helt avstå från energikällan.

– Under förra året var det alltså 10 gånger så många som ville fortsätta satsningen på vindkraft, jämfört med hur många som ville dra ned på takten, säger Annika Helker Lundström.

Den nya SOM-rapporten baseras på totalt 9 828 intervjuer perioden 1999-2004 och 9 452 intervjuer perioden 2005-2010.