Goodtech levererar teknik till Jemtskas nya vindpark

Foto: Flickr

Goodtech har tecknat kontrakt för en komplett leverans av en ny mottagningsstation till Jemtskas och Skanskas nya vindpark utanför Vindeln i Västerbotten. Ordervärdet uppgår till cirka 23 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar byggnation av en komplett mottagningsstation på 130/33 kilovolt, samt konstruktion, montage, provning och idrifttagning av ställverk, transformator och kontrollutrustning.

Vindparken omfattar 24 turbiner med en sammanlagd effekt på cirka 80 megawatt.

- Vi sporras verkligen av den goda start vi fått i vår POWER-satsning, både av de positiva signalerna och av det förtroende som beställarna på energimarknaden ger oss ideligen, kommenterar Stefan Helmvall, Goodtechs Divisionschef Power, i ett pressmeddelande.

Vindparken ska tas i drift under första kvartalet 2016.