Nya produktionsrekord för vindkraften

Foto: sxc

Lördag 27/9 bröts två svenska vindkraftsrekord nämligen högsta produktionen för en enskild timme och högsta dygnsproduktionen någonsin.

Mellan klockan 12 och 13 idag producerades 4 miljoner kilowattimmar el. Aldrig har svensk vindkraft producerat så mycket under en timme. Produktionen motsvarande under en timme ungefär vad fyra kärnkraftsreaktorer producerar nära hela tiden.

Under dagen producerades 88 miljoner kilowattimmar vilket är högsta noteringen någonsin. Förra rekordet var 81 miljoner kilowattimmar och producerades den 28 november förra året.

– Vindkraften byggs ut hela tiden så fler rekord är att vänta, säger Harald Klomp på energisajten elstatistik.se.

Men enligt svensk Vindenergi har besluten om vindkraftsinvesteringar minskat markant det senaste kvartalet. Under det andra kvartalet 2014 beslutades om vindkraftsinvesteringar avseende 37 megawatt, vilket är nedgång med 83 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013 (216 megawatt).

– Ett lågt elpris och låg ersättning för elcertifikat gör det svårt för många aktörer att få ihop kalkylen. Det är viktigt att riksdagen snabbt fattar beslut om de justeringar i elcertifikatsystemet som Energimyndigheten föreslagit, så att investerarna återfår förtroendet för marknaden och fortsätter investera i förnybar el, säger Annika Helker Lundström.

Under våren 2015 förväntas riksdagen besluta om tekniska justeringar av kvoterna i elcertifikatsystemet, inom ramen för den så kallade kontrollstationen, för att kompensera för tidigare gjorda prognosfel som pressat ner priserna på elcertifikat.

I medeltal producerade svensk vindkraft under 2014 ungefär 28 miljoner kilowattimmar per dygn. Årets lägsta dygnsproduktion var 4 miljoner kilowattimmar och inträffade 19 juli 2014.