Slitevind minskar vindkraftsatsning i norr

Foto: sxc

Det gotländska företaget Slitevind som planerat för en vindkraftspark på Holmön i Umeå drar sig nu ur projektet. Anledningen är för dålig lönsamhet. Istället ska nu projektledaren Tommy Norgren försöka driva projektet vidare via ett eget bolag.

Kostnaderna för de planerade 19 vindkraftverken på Holmön och Ängesön beräknas uppgå till miljardbelopp.

– Om man på ett ställe stoppar in en krona och får tillbaka fem, men på ett annat ställe bara får tillbaka 30 öre, då är det rätt självklart var man stoppar in sin krona, säger Fredrik Lindahl, vice ordförande för Slitevind, till Gotlands Tidningar.

Tommy Norgren, projektledare på Slitevind, vill dock driva projektet vidare under namnet Gröna Holmön AB med Slitevind som minoritetsägare i det nya bolaget.

Det aktuella området på Holmön är klassat som naturreservat och vindkraftprojektet har mött hård kritik. Först om drygt två år tror företaget att vindkraftbygget eventuellt kan påbörjas.