Felaktig information stoppar vindkraftsbygge

Foto: sxc

Grannar till de påbörjade vindkraftverken utanför Nyhamnsläge informerades inte när bygglovsansökan ändrades. Nu ger länsstyrelsen kommunen bakläxa och Bjäre Kraft tvingas stoppa bygget tillfälligt, skriver hd.se.

I den första bygglovsansökan från Bjäre Kraft handlade det om tre vindkraftverk i Rågåkra utanför Nyhamnsläge. Kommunen avslog ansökan med hänvisning till att bygget måste föregås av detaljplaneläggning. Länsstyrelsen köpte inte den motiveringen och upphävde beslutet.

Byggnadsnämnden fick tillbaka ärendet och beviljade bygglov i mitten på november 2012 men då hade antalet vindkraftverk minskat till två och dessutom hade navhöjd, rotordiameter och effekt ändrats.

Grannarna till vindkraftverket överklagade bygglovsbeslutet med motiveringen att de inte blivit informerade och därför inte haft möjlighet att yttra sig i saken.

Kommunen försvarade sig och hänvisade till att man informerat genom kungörelser i tidningen. Men länsstyrelsen slår nu fast att formella fel begåtts eftersom samtliga kungörelser gick ut innan ansökan ändrats.

Ärendet återförvisas nu till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

Enligt Bjäre Krafts koncernchef Håkan Eriksson har de två vindkraftverken redan påbörjats och tanken var att de skulle börja snurra i höst.

Håkan Eriksson berättar att han är van vid att vindkraftsprojekt brukar ta lång tid att genomföra.

– Men att man har fått stoppa påbörjade projekt har jag aldrig stött på tidigare. När man har fått beslutet då har man fått bygga färdigt. Så det här är lite nytt för oss, säger Håkan Eriksson.