Eolus Vind skriver avtal med Region Skåne

Foto: Lars Falkdalen Lindahl

Eolus har undertecknat ett avtal med Region Skåne om upphandling av vindkraftverk. Den totala ordersumman är 252 miljoner kronor.

Avtalet innebär att Eolus ska etablera och leverera sex nyckelfärdiga vindkraftverk av modell Vestas V126 3,3 megawatt med en beräknad årsproduktion på 54 GWh till Region Skåne.

Överlämnande till Region Skåne kommer att ske under hösten 2015.

Avtal har också tecknats avseende fem års fullständiga drift- och förvaltningstjänster från Eolus.

(Nyhetsbyrån Direkt)