Prognos: 40 GW havsbaserad vindkraft i världen år 2020

Foto: Soumanrudra

När allt fler länder i världen satsar på havsbaserad vindkraft väntas den marknaden mer än femdubblas fram till 2020. Från 7,1 gigawatt (GW) 2013 till 39,9 GW år 2020, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 28 procent. Detta enligt energikonsultbolaget Global Data.

Enligt företagets senaste rapport har den havsbaserade vindkraften i världen ökat markant från 2006 till 2013, från 0,9 GW år 2006 till 7,1 GW år 2013. Det motsvarar en årlig tillväxttakt på 33,9 procent. Bara under 2013 började 1,6 GW vindkraftsel matas ut på elnätet. Merparten av den stod Storbritannien, Tyskland, Danmark och Belgien för.

Enligt Global Data väntas havsbaserad vindkraft bli en av de största förnybara energikällorna på kraftmarknaden år 2020. Storbritannien, Tyskland och Kina kommer att bidra starkt till tillväxten genom en rad projekt på planerings- och byggstadiet.

Swati Singh, analytiker på Global Data, säger i ett pressmeddelande: 

– Havsbaserad vindkraft används i allt större utsträckning på grund av sin höga avkastning och på grund av starkare och jämnare vindar än på land, och allt vad det innebär för byggande av storskaliga projekt.

– En annan fördel är teknikutvecklingen som säkerställer att den framtida havsbaserade vindkraften kommer att ha en minskad genomsnittlig kostnad per megawatt även om de totala projektkostnaderna förväntas öka i länder där vindkraftsparker planeras i djupare vatten och längre från land.

Enligt Singh är de huvudsakliga hindren för tillväxt på den här marknaden miljöhänsyn, brist på kompetent personal och den avancerade teknik som placering av vindkraftverk ute till havs kräver.

– Trots dessa begränsningar räknar Global Datat med att den havsbaserad vindkraftens andel av den globala vindkraftsmarknaden kommer att klättra från 2,2 procent 2013 till 6,1 procent 2020 eftersom fler länder ser fördelarna med denna teknik för att producera förnybar energi, säger Swati Singh.