Arise löser in obligationslån

Arise marknadschef Gary Ericson under börsnoteringen år 2010. Foto: Arise

Arise har beslutat att till fullo lösa in obligationslån 2012/2015 i förtid, i enlighet med obligationsvillkoren. Inlösen kommer att ske den 29 september. Inlösenbeloppet motsvarar 100 procent av nominellt belopp för utestående obligationer. Därutöver betalar bolaget upplupen ränta från den 23 september, med inlösendag 29 september.

I samband med detta avnoteras bolaget från Nasdaq OMX Stockholm.